เจเอสเค คูลเซลแอนด์เซอร์วิส บจก.

สินค้า

จำนวน

หน่วย

TopTherm chillers (Output class 1000 – 2500 W, wall-mounted )