เจเอสเค คูลเซลแอนด์เซอร์วิส บจก.

สินค้า

จำนวน

หน่วย

TopTherm chillers ( Output class 1000 – 1500 W )