ผลิตภัณฑ์ View All
ร้องขอใบเสนอราคา

เลือกสิ่งที่ต้องการ

ขอราคา ขอตัวอย่าง รายละเอียดใบเสนอราคา
แนะนำบริษัท

บริษัท เจเอสเค คูล เซลแอนด์เซอร์วิส จำกัด ( JSK Cool Sale & Service Co.,Ltd. )
     บริการให้คำปรึกษา จำหน่าย ติดตั้ง ตรวจเช็ค รวมถึงซ่อมบำรุงแบบรายปี เครื่องทำความเย็น สำหรับตู้คอลโทรลไฟฟ้าและเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงอะไหล่ Air cooling unit , Oil cooling unit,  chiller  ดำเนินงานโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์  อีกทั้งยังมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถช่วยสนับสนุนการทำงานของกลุ่มโรงงานและอุตสาหกรรม รวมถึงการบริการหลังการขายอย่างครบวงจร  โดยเน้นให้บริการงานโซน ภาคตะวันออก  ชลบุรี,ระยอง, จันทบุรี , ตราด